Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18006
Title: Valeat aequitas
Authors: Sobański, Remigiusz
Keywords: prawo; słuszność; ustawy
Issue Date: 2002
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 35, nr 1 (2002), s. 156-160
Abstract: „Valeat aequitas”. Niech mi wolno będzie przypomnieć, że ten hasłowo podany zwrot jest wzięty z pism Cycerona zebranych przezeń pod tytułem Topica, zapożyczonym od Arystotelesa. Wraz z tytułem przejął Cyceron samą ideę, zapragnął spisać Topica Arystotelesa, czyli zebrać argumenty uwzględniające w sposób możliwie wyczerpujący różne punkty widzenia, co miało zapewnić argumentom komunikatywność i uczynić je oczywistymi dla wszystkich. Valeat aequitas – słuszność ma być w mocy, słuszność ma wziąć górę, ma wartość, ma znaleźć się w stanie wykonania (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18006
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobanski_Valeat_aequitas.pdf241,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons