Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18026
Title: Czy prawo kościelne jest dziwne?
Authors: Sobański, Remigiusz
Keywords: prawo kościelne; chrześcijaństwo
Issue Date: 2002
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 35, nr 2 (2002), s. 426-431
Abstract: Gdy jednemu z polskich biskupów przedłożono uwagi, jakie poczyniłem odnośnie do projektowanego przezeń dokumentu, powiedział: „nie wiedziałem, że prawo kościelne jest takie dziwne”. Na pewno nie w sensie, jaki ów biskup miał na myśli, ale prawo kościelne rzeczywiście jest dziwne – i to „genetycznie dziwne”, czyli dziwne u swojej genezy. „Dziwne”, to znaczy wywołujące zdziwienie (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18026
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobanski_Czy_prawo_koscielne.pdf245,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons