Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1813
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSławkowa, Ewa-
dc.date.accessioned2018-03-28T11:50:46Z-
dc.date.available2018-03-28T11:50:46Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citation"Forum Lingwistyczne" Nr 1. (2014), s. 91-98pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/1813-
dc.description.abstractAutorka rozważa zagadnienie zmian znaczeniowych wyrazów – klasyczny problem historycznej semantyki leksykalnej – z punku widzenia językoznawstwa postrukturalistycznego. W tym celu przedstawia zarys koncepcji Geoffreya Hughesa, w świetle której powstawanie i modyfikacja znaczeń wyrazów następuje w wyniku działania czynników zewnętrznych, w tym zwłaszcza czynnika społecznego: wielkich procesów cywilizacyjnych (wynalazek druku, rozwój kapitalizmu) i kulturowych (reformacja i kontrreformacja, rewolucja francuska i rosyjska, rozwój ideologii komunistycznej, narodziny faszyzmu). Artykuł omawia także typologię zmian semantycznych Hughesa: 1) zmiany „symbiotyczne”; 2) zmiany „zapośredniczone”, 3) zmiany orwellowskie – ilustrując poszczególne typy zmian przykładami z języka polskiego.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmeaning in the natural languagepl_PL
dc.subjectlexicologypl_PL
dc.subjectsemanticspl_PL
dc.subjecthistorical semantic changespl_PL
dc.subjectznaczenie w języku naturalnympl_PL
dc.subjectleksykologiapl_PL
dc.subjectsemantykapl_PL
dc.subjecthistoryczne zmiany znaczeniowepl_PL
dc.titleOn the symbiotic and Orwellian changes of meaning remarks on the theory of research on historical semantic changespl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalForum Lingwistycznepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawkowa_On_the_Symbiotic_and_Orwellian_Changes_of_Meaning_Remarks_on_the_Theory_of_Research_on_Historical_Semantic_Changes.pdf284,18 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons