Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1818
Tytuł: Procesy zachodzące na rynku pracy województwa śląskiego w okresie transformacji w perspektywie socjologicznej
Autor: Muster, Rafał
Słowa kluczowe: rynek pracy; województwo śląskie; transformacja
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: U. Swadźba (red.), "20 lat transformacji w aspekcie regionalnym : Śląskreflekscje socjologów" (S. 51-88). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article describes the changes occurring on the job market of Silesia region. Among other, the article analyses the transformation processes of the structure in number of professionally active people and the unemployed as well as functioning economic subjects in the period of restructuring. The changes on regional job market of Silesia among the employed tend to have evolutionary character, according to a section of PKD (Polish Classification of Activities). It occurred, that in the services sector, especially in services of modern character, the number of job positions is not growing. The number of workers who are inhabitants of the region is not big enough and a consequence the image of region is not subjected to changes and is continuously viewed through the prism of heavy industry. The job market of Silesia is characterized by one of the lowest activation rate of professional activity concerning the local inhabitants in comparison to other regions of the country region. The article also presents the characteristic of conversation occurring in the structure of functioning economic subject. Four sub -zones of the Special Economic Zone play a huge role in the transformation process. However, the article underlines the fact that they function on the market for a short period of time and it influences their low degree of being anchored in economy as they create too little job posts for highly -qualified staff. A part of the article is devoted to the analysis of changes in the structure of the unemployed on regional job market. Simultaneously, a trends characteristic was conducted of the changes in the field of scare professions in the region in the period from 2006—2009. This analysis confirms the lack of staff of specialists in technology, especially those of middle management on the regional job market.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1818
ISBN: 9788322620229
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Muster_Procesy_zachodzace_na_rynku_pracy_wojewodztwa_slaskiego.pdf525,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons