Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1831
Tytuł: Z problematyki dziejów i wariabilności pieśni kościelnej "Kto się w opiekę..." w śląskich przekazach źródłowych
Autor: Reginek, Antoni
Słowa kluczowe: pieśń kościelna; psalm
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Muzyka religijna - między epokami i kulturami, T. 3, (2012), s. 23-37
Abstrakt: The popularity of the church song Kto się w opiekę..., connected with the cult of Divine Providence, inspires for doing the research on the functioning of this work in source traditions. An unquestionable advantage when popularising singing is an inspired Biblical text — Psalm 91, in a poetical phrase translated by Jan Kochanowski, with a certain modernization in spelling. A clear domination of this text in collections of church songs is noticed. Cantionale and song books of a Poland-wide influence contain basically one melodic version of the song, popularized in Śpiewnik kościelny by Mioduszewski and numerous editions of Śpiewnik kościelny by Siedlecki. In Silesia, on the other hand, apart from this version, another melody appearing in a few variant versions, both in the 19th and 20th century source and live tradition enjoys special popularity. The research proves the ecumenical role of the song Kto się w opiekę..., still present in Evangelic cantionals, too.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1831
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Reginek_Z_problematyki_dziejow_i_wariabilnosci_piesni_koscielnej.pdf562,56 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons