Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18369
Title: Śląska ustawa z 29 marca 1926 roku o celibacie nauczycielek
Authors: Ciągwa, Józef
Keywords: II Rzeczpospolita; ustawa celibatowa; celibat nauczycielek; historia prawa administracyjnego
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: „Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka”. (S. 87-95). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Spośród 63 spraw, podlegających ustawowej regulacji Sejmu Śląskiego, kompetencję wydania przez śląski parlament ustawy celibatowej określał art. 4 pkt 6 ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny województwa śląskiego (Dz.R.R.P. Nr 73, poz. 497). Przepis ten stanowił, co następuje: „(dla ustawodawstwa śląskiego jest zastrzeżone) »ustawodawstwo w zakresie szkolnictwa ogólno-kształcącego oraz zawodowego wszelkich typów i stopni«”. J. Kokot pisał w swej rozprawie doktorskiej z 1939 r.: „Przepis ten daje Województwu pełną autonomię w zakresie ustroju i sieci szkolnictwa wszelkich typów i stopni: od szkół powszechnych do szkół akademickich." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18369
ISBN: 978-83-226-3814-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ciagwa_slaska_ustawa_z_29_marca.pdf302,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons