Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18381
Title: Zasady kontroli działalności gospodarczej w świetle nowego Prawa przedsiębiorców
Authors: Hołda-Wydrzyńska, Anna
Keywords: prawo gospodarcze publiczne; kontrola; kontrola w gospodarce; działalność gospodarcza
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Lityński, A. Matan, M. Mikołajczyk, D. Nawrot, G. Nancka (red. nauk.), „Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka”. (S. 267- 282). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Pojęcie „kontrola” jako kategoria prawna używane jest również w kontekście kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, która jest wyrazem szeroko pojętego oddziaływania państwa na gospodarkę. Kontrolę w gospodarce można rozumieć jako prawem określone sytuacje, w których na mocy szczególnych upoważnień ustawowych organy administracji publicznej otrzymują kompetencje do weryfikacji działań podmiotu kontrolowanego pod względem określonego kryterium. Kontrola jako narzędzie prawne stosowane przez organy administracji wobec podmiotów tej administracji niepodporządkowanych znajduje bez wątpienia szerokie zastosowanie w stosunkach gospodarczych. Podstawowym kryterium oceny działań przedsiębiorców jest legalność, jednakże podstawę kontroli mogą stanowić również: celowość, gospodarność, rzetelność czy inne kryteria szczegółowe. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje potrzeba weryfikacji działań przedsiębiorcy z punktu widzenia ochrony interesu publicznego, który jako kryterium stanowi wartość wymagającą szczególnej ochrony." [...] (fragm)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18381
ISBN: 978-83-226-3814-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Holda_Wydrzynska_zasady_kontroli_dzialalnosci.pdf339,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons