Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18392
Title: Jan Nowak-Jeziorański: Polska droga do NATO. Listy, dokumenty, publikacje (…) – recenzja
Other Titles: Jan Nowak-Jeziorański: Polska droga do NATO. Listy, dokumenty, publikacje. Wybór i opracowanie Dobrosława Platt. Wstęp Jerzy Koźmiński. Towarzystwo Przyjaciół. Ossolineum, Wrocław 2006, s. 704
Polska droga do NATO - recenzja
Authors: Stolarczyk, Mieczysław
Keywords: Jan Nowak-Jeziorański; recenzja
Issue Date: 2007
Citation: "Studia Politicae Universitatis Silesiensis", T. 3, 2007, s. 310-312
Abstract: Celem strategicznym realizowanym w polityce bezpieczeństwa Polski w latach dziewięćdziesiątych XX wieku było członkostwo w NATO. Polska dyplomacja po roku 1989 stopniowo przygotowywała grunt międzynarodowy do sformułowania tego celu. W ocenie ówczesnego ministra spraw zagranicznych Polski, Krzysztofa Skubiszewskiego, w latach 1989-1991 członkostwo Polski w NATO należało do sfery życzeń, nie zaś realnej polityki. Dopóki bowiem istniał ZSRR i rządził w nim Michaił Gorbaczow, państwa członkowskie NATO nawet nie rozpatrywały możliwości rozszerzenia NATO. Tak więc sprawa przystąpienia Polski i innych państw do NATO podlegała ewolucji. Do najważniejszych determinant, od których uzależniony był postęp na drodze Polski do członkostwa w NATO, należy zaliczyć: wolę kolejnych rządów III RP oraz zdecydowanej większości społeczeństwa polskiego do włączenia naszego kraju w euroatlantyckie struktury bezpieczeństwa; zmiany w środowisku międzynarodowym Polski, w tym przede wszystkim rozpad ZSRR w roku 1991; ewolucję postaw grup rządzących państw członkowskich NATO w kierunku dojrzewania Sojuszu Północnoatlantyckiego jako całości do otwarcia się na nowych członków z Europy Środkowej [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18392
ISSN: 1895-3492
2353-9747
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stolarczyk_Jan_Nowak-Jezioranski.pdf298,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons