Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1840
Tytuł: Koncepcja lęku Paula Tillicha na tle filozofii współczesnej
Autor: Wojewoda, Mariusz
Słowa kluczowe: lęk egzystencjalny; typologia lęków; Paul Tillich; sytuacja graniczna; Karl Jaspers
Data wydania: 1999
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Bańka (red.), "Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizowania ludzkiego losu : materiały z sesji naukowej, Katowice - Wisła, 11-14 maja 1998 r." (S. 179-189). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest analizie i różnym sposobom rozumienia lęku w perspektywie filozoficznej. Lęk jest nieusuwalnym elementem ludzkiego życia, postawą przeciwną lękowi jest męstwo. Analiza lęku wskazuje na sytuację człowieka w świecie rozumianą jako doświadczenie skończoności. W artykule odwołuje się do koncepcji Paula Tillicha i Karla Jaspersa
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1840
ISBN: 8322608802
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojewoda_Koncepcja_leku_Paula_Tillicha_na_tle_filozofii_wspolczesnej.pdf579,61 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons