Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1843
Tytuł: Brakujące elementy argumentów
Autor: Wieczorek, Krzysztof A.
Słowa kluczowe: argumentacja; standaryzacja argumentu; ukryte przesłanki; deduktywizm; zasada życzliwości; schematy argumentacyjne
Data wydania: 2016
Źródło: Zagadnienia Naukoznawstwa, 2016, z. 3, s. 417-428
Abstrakt: Osoba dokonująca tzw. standaryzacji argumentu musi często zdecydować, czy argument ten należy uzupełnić o brakujące elementy – z jakichś względów pominięte przez jego nadawcę przesłanki lub konkluzję. Zgodnie z często spotykanym stanowiskiem – deduktywizmem, argumenty należy uzupełniać w taki sposób, aby ich konkluzja wynikała logicznie z przesłanek. Rozwiązanie takie, choć proste i eleganckie, rodzi jednak inne poważne problemy. Pewną pomoc w rekonstrukcji argumentu stanowić może tzw. „zasada życzliwości”. Najbardziej pomocna w uzupełnianiu argumentu o brakujące elementy wydaje się jednak teoria schematów argumentacyjnych rozwijana przez D.N. Waltona. Rekonstruowanie argumentu w taki sposób, aby odpowiadał on określonemu schematowi, pozwala w wielu przypadkach adekwatnie oddać sens argumentu, ułatwia jego zrozumienie, a następnie ocenę i ewentualną krytykę podczas dyskusji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1843
ISSN: 0044 – 1619
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wieczorek_Brakujace_elementy_argumentow.pdf371,5 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons