Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1843
Title: Brakujące elementy argumentów
Authors: Wieczorek, Krzysztof A.
Keywords: argumentacja; standaryzacja argumentu; ukryte przesłanki; deduktywizm; zasada życzliwości; schematy argumentacyjne
Issue Date: 2016
Citation: Zagadnienia Naukoznawstwa, 2016, z. 3, s. 417-428
Abstract: Osoba dokonująca tzw. standaryzacji argumentu musi często zdecydować, czy argument ten należy uzupełnić o brakujące elementy – z jakichś względów pominięte przez jego nadawcę przesłanki lub konkluzję. Zgodnie z często spotykanym stanowiskiem – deduktywizmem, argumenty należy uzupełniać w taki sposób, aby ich konkluzja wynikała logicznie z przesłanek. Rozwiązanie takie, choć proste i eleganckie, rodzi jednak inne poważne problemy. Pewną pomoc w rekonstrukcji argumentu stanowić może tzw. „zasada życzliwości”. Najbardziej pomocna w uzupełnianiu argumentu o brakujące elementy wydaje się jednak teoria schematów argumentacyjnych rozwijana przez D.N. Waltona. Rekonstruowanie argumentu w taki sposób, aby odpowiadał on określonemu schematowi, pozwala w wielu przypadkach adekwatnie oddać sens argumentu, ułatwia jego zrozumienie, a następnie ocenę i ewentualną krytykę podczas dyskusji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1843
ISSN: 0044 – 1619
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wieczorek_Brakujace_elementy_argumentow.pdf371,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons