Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18468
Title: Ewolucja przepisów kryminalizujących zachowania przeciwko dzieciom w polskich kodeksach karnych XX wieku
Authors: Sitarz, Olga
Keywords: Kodeks karny; Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 2204 ze zm.; sytuacja prawna nieletnich; Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r.; Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Dz.U. 1969, nr 13, poz. 94 ze zm.
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Lityński, A. Matan, M. Mikołajczyk, D. Nawrot, G. Nancka (red. nauk.), „Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka”. (S. 713-727). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Już kilka wieków temu społeczność zrozumiała, że jej najmłodsi członkowie z wielu powodów wymagają odrębnych regulacji prawnych. Również prawo karne przewiduje przepisy odnoszące się wyłącznie do dzieci. Brak dojrzałości fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej powoduje bowiem brak samodzielności i zależność od osób dorosłych. To zaś sprawia, że najmłodsi łatwiej mogą stać się ofiarą zachowań naruszających ich dobro." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18468
ISBN: 978-83-226-3814-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sitarz_ewolucja_przepisow_kryminalizujacych_zachowania.pdf335,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons