Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18472
Title: O prawie oficjalnym i prawie nieoficjalnym w teorii Leona Petrażyckiego
Authors: Tkacz, Sławomir
Keywords: Leon Patrażycki; prawo oficjalne; prawo nieoficjalne; teoria Leona Patrażyckiego
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Lityński, A. Matan, M. Mikołajczyk, D. Nawrot, G. Nancka (red. nauk.), „Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka”. (S. 786-801). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Jerzy Lande w artykule, który ukazał się w 1932 r. w „Przeglądzie Filozoficznym” poświęconym Leonowi Petrażyckiemu, wyraził nadzieję, że spuścizna jego mistrza stanie się przedmiotem interpretacji, krytycznej dyskusji i twórczej kontynuacji. Zresztą sam J. Lande w procesie recepcji myśli Petrażycjańskiej w Polsce odegrał rolę kluczową, propagując poglądy swojego mistrza i broniąc ich. Jednym z najistotniejszych problemów z zakresu teorii i filozofii prawa będących przedmiotem zainteresowań L. Petrażyckiego było pytanie o charakterystykę prawa i kryteria jego podziału. Pewne zagadnienia dotyczące tej materii poddałem analizie w czterech wcześniejszych artykułach." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18472
ISBN: 978-83-226-3814-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkacz_o_prawie_oficjalnym_i_prawie.pdf356,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons