Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18475
Title: Wybrane aspekty funkcjonowania służby cywilnej we Francji : krótki rys historyczny
Authors: Zacharko, Lidia
Zacharko, Adrian
Keywords: Francja; historia służby cywilnej we Francji; administracja publiczna we Francji
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Lityński, A. Matan, M. Mikołajczyk, D. Nawrot, G. Nancka (red. nauk.), „Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściak a”. (S. 867-874). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problematyki zasad doboru kadr administracji publicznej w Republice Francuskiej oraz istniejących już i proponowanych w tym zakresie rozwiązań. Jedną z cech administracji publicznej jest to, że w swym działaniu opiera się na pracy pracowników administracji. Ta ścisła zależność jest widoczna od zarania dziejów administracji publicznej. Pierwowzoru administracji publicznej należy szukać w starożytnym Egipcie, Chinach czy w Rzymie. O administracji czasów nowożytnych mówi się od okresu monarchii absolutnej." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18475
ISBN: 978-83-226-3814-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zacharko_wybrane_aspekty_funkcjonowania.pdf351,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons