Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18535
Title: XVI Międzynarodowy Kongres IFOTES - "Radość życia" : (Lublana 10-14 VII 2003 r.)
Authors: Bartoszek, Antoni
Keywords: IFOTES; kongres; telefon zaufania; zdrowie psychiczne; Lublana; trauma
Issue Date: 2004
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 37, nr 1 (2004), s. 253-256
Abstract: IFOTES – International Federation of Telephonic Emergency Services (Międzynarodowa Federacja Pomocy Telefonicznej) jest organizacją koordynującą pracę telefonów zaufania w poszczególnych krajach. Idea telefonów zaufania wywodzi się z Anglii, gdzie w 1953 r. anglikański pastor Chad Varah założył pierwszą placówkę pomocy telefonicznej. Jej podstawowym założeniem było zapobieganie samobójstwom poprzez gotowość do wysłuchania przez telefon osób z myślami samobójczymi. Ten podstawowy cel, przyświecający powstaniu pierwszego telefonu zaufania, został z biegiem lat poszerzony i wzbogacony. Obecnie telefony zaufania poprzez swoją obecność w społeczeństwie proponują psychiczne i duchowe wsparcie osobom doświadczającym różnego rodzaju potrzeb natury psychicznej oraz egzystencjalnej. Misja telefonów polega przede wszystkim na empatycznym słuchaniu, psychiczno-duchowym towarzyszeniu, a także na kompetentnym udzielaniu rad i wskazówek odnośnie do możliwości znalezienia konkretnej pomocy w odpowiednich placówkach (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18535
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartoszek_XVI_Miedzynarodowy_Kongres.pdf247,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons