Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18552
Title: Prymat papieski od początków do współczesności - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: recenzja; Klaus Schatz; teologia; prymat papieski
Issue Date: 2005
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 38, nr 2 (2005), s. 489-493
Abstract: Recenzja: Klaus Schatz, Prymat papieski od początków do współczesności, przekład Ewa Marszał i Jerzy Zakrzewski SJ, Kraków, Wydawnictwo WAM 2004, 286 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18552
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Prymat_papieski.pdf332,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons