Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18556
Title: Męski vs kobiecy – sport w wieczornych wydarzeniach sportowych
Authors: Ryszawy, Sylwia
Keywords: sport kobiet; media; sport mężczyzn; wydarzenia sportowe
Issue Date: 2020
Citation: "Media i Społeczeństwo" Nr 12 (2020), s. 229-243
Abstract: Celem badań było określenie stopnia prezentowania w wieczornych wydarzeniach sportowych informacji dotyczących udziału kobiet i mężczyzn w rywalizacji sportowej. Analizie poddane zostały wieczorne wydarzenia sportowe czterech stacji telewizyjnych cieszących się największą oglądalnością: TVP1, TVP2, TVN, Polsat. Badania przeprowadzone zostały od 6 czerwca do 8 lipca 2019 roku. Sformułowano tezę o dostrzeganym w sferze medialnej prezentacji sportu znacznym zróżnicowaniu w kontekście płci. Wyniki badań potwierdziły powyższą tezę. Sport kobiet jest marginalizowany, a brak informacji o uczestnictwie kobiet w rywalizacji sportowej i ich wynikach sugeruje odbiorcy, że sport jest domeną mężczyzn. Ponadto ujawniły, iż szczególne różnice zaznaczają się w przypadku piłki nożnej, która w wydarzeniach sportowych ukazywana jest jako sfera męskiej dominacji. Jedynym sportem, w odniesieniu do którego widoczna jest równość w prezentowanych komunikatach, jest piłka siatkowa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18556
ISSN: 2083-5701
2545-2568
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ryszawy_Meski_vs_kobiecy-sport_w_wieczornych_wydarzeniach_sportowych.pdf524,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons