Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18581
Title: Il matrimonio canonico nel crocevia tra dogma e diritto - recenzja
Authors: Pastwa, Andrzej
Keywords: recenzja; Giorgio Zannoni; sakrament małżeństwa; małżeństwa chrześcijańskie
Issue Date: 2005
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 38, nr 2 (2005), s. 507-510
Abstract: Recenzja: Giorgio Zannoni, Il matrimonio canonico nel crocevia tra dogma e diritto. L’amore avvenimento giuridico, Genova, Casa Editrice Marietti 2002, 505 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18581
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pastwa_Il_matrimonio_canonico.pdf309,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons