Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18630
Title: Resort sprawiedliwości ZSRR w świetle sprawozdania polskiej delegacji (1956)
Other Titles: Ministry of justice of the ussr under report of polish delegation (1956)
Authors: Stawarska-Rippel, Anna
Keywords: Ministerstwo Sprawiedliwości ZSRR; niezawisłość sędziowska
Issue Date: 2015
Citation: "Roczniki Administracji i Prawa" R. 14 (2015), s. 102-113
Abstract: W Archiwum Akt Nowych w Warszawie zachował się dokument będący sprawozdaniem polskiej delegacji Ministerstwa Sprawiedliwości z pobytu (1956) w ZSRR. Daje on możliwość przyjrzenia się pewnym aspektom funkcjonowania resortu sprawiedliwości ZSRR niejako od wewnątrz, zza kulis. Dokument jest też przyczynkiem do poszukiwania analogii albo odmienności w funkcjonowaniu resortu sprawiedliwości PRL, zwłaszcza w okresie stalinowskim, kiedy po politycznie przełomowym roku 1948 nastąpiło przyspieszenie upodabniania wszelkich rozwiązań do wzorów radzieckich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18630
ISSN: 1644-9126
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stawarska-Rippel_Resort_sprawiedliwosci_ZSRR_w_swietle_sprawozdania.pdf326,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons