Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18663
Title: Skaningowy mikroskop elektronowy w badaniach karpologicznych
Other Titles: Scanning electron microscope in carpological studies
Authors: Karcz, Jagna
Keywords: scanning eleetcron microscope; seed; fruit; surface characters; taxonomy
Issue Date: 1996
Citation: Wiadomości Botaniczne, 1996, nr 3/4, s. 55-65
Abstract: Spośród organów generatywnych roślin kwiatowych nasiona i owoce należą nadal do najmniej poznanych. Przetrwalnikowy chara­kter i związana z tym konieczność diagnozowa­nia tych diaspor oraz bogata ich różnorodność morfologiczno-anatomiczna stały się podstawą wyodrębnienia w botanice dziedziny zwanej karpologią 117, 18, 49, 52, 62, 70, 74). Rozwój karpologii, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku, wynika przede wszystkim z ciągłego udoskonalania technik badawczych, co pozwoli­ło przejść od klasycznej metody obserwacyjno­opisowej w mikroskopie świetlnym (LM) do metod pełnej interpretacji na podstawie obrazów elektronogramów) z transmisyjnego oraz ska­ningowego mikroskopu elektronowego (TEM, SEM)[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18663
ISSN: 2543-6503
0043-5090
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karcz_Skaningowy_mikroskop_elektronowy_.pdf4,76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons