Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18764
Title: International antiterrorist conventions concerning the safety of air transport
Authors: Czech, Piotr
Barcik, Jacek
Keywords: transport lotniczy; transport; terroryzm lotniczy; międzynarodowe konwencje antyterrorystycznyne; Konwencja Chicagowska; Konwencja Tokijska; Konwencja Haska; Konwencja Montrealska
Issue Date: 2008
Citation: Problemy Transportu, 2008, z. 1, s. 51-56
Abstract: W artykule przedstawiono międzynarodowe regulacje prawne związane z bezpieczeństwem cywilnym transportu lotniczego. Szczegółowo opisano historię dotyczącą terroryzmu lotniczego oraz międzynarodowych konwencji antyterrorystycznych, tj. Konwencja Chicagowska, Konwencja Tokijska, Konwencja Haska oraz Konwencja Montrealska.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18764
ISSN: 2300-861X
1896-0596
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barcik_International_antiterrorist_conventions_concerning.pdf177,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons