Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18767
Title: The excise duty of imported cars : legal problems
Authors: Czech, Piotr
Barcik, Jacek
Keywords: podatek akcyzowy; samochody sprowadzane z zagranicy; akcyza
Issue Date: 2007
Citation: Problemy Transportu, 2007, z. 1, s. 45-50
Abstract: W opracowaniu przedstawiono problematykę prawną, związaną z podatkiem akcyzowym wprowadzonym w Polsce na używane samochody sprowadzane z zagranicy. Dodatkowo zaprezentowano aktualne wyniki badań statystycznych, które dotyczą liczebności samochodów sprowadzanych z zagranicy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18767
ISSN: 2300-861X
1896-0596
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czech_The_excise_duty_of_imported_cars _.pdf243,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons