Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18829
Title: Nauczyciel wobec nieładu światowego : czyli o potrzebie (redefinicji) świadomości zadań nauczyciela w sytuacji kontrolowanych i niekontrolowanych zmian oraz możliwościach wykorzystania sztuki w procesie ich oswajania
Authors: Wilk, Teresa
Keywords: zmiany; nieład; zagrożenia; kultura; sztuka; edukacja; nauczyciel; oswajanie; potrzeba; świadomość
Issue Date: 2017
Citation: "Edukacja Międzykulturowa" (2017), nr 7, s. 279-296
Abstract: Prezentowany tekst jest próbą zwrócenia uwagi na potrzeby oswojenia dokonujących się zmian w przestrzeni globalnej. Zagrożenia i konsekwencje współcześnie dokonujących się przemian w wieloaspektowym zakresie implikują potrzebę podejmowania zintegrowanych działań edukacyjnych. W tekście uwagę skupiam na działaniach szkoły/nauczyciela w sytuacji nieładu światowego. Istotną kwestią pozostaje świadomość nauczycieli oraz ich aktywność wychowawczo-edukacyjna zorientowana na kreowanie świadomości młodych ludzi wobec permanentnych zmian oraz zjawiska wielokulturowości. Jak wskazują minione epoki, istotnym instrumentem regulującym pozytywne współistnienie, relacje społeczne, wspólne funkcjonowanie pozostaje kultura i sztuka, będąca nie tylko odzwierciedleniem rzeczywistości, ale ważnym społecznym komunikatem, materiałem edukacyjnym, a nade wszystko spoiwem społeczności, szczególnie wielokulturowych. Uwzględniając wartość kultury/sztuki, nie tylko jej artyzm, estetykę, ale jej utylitaryzm, celowym zamysłem pozostaje włączenie jej do działań edukacyjnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18829
DOI: 10.15804/em.2017.02.18
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilk_nauczyciel_wobec_nieladu_swiatowego.pdf413,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons