Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/189
Tytuł: The use of shape memory compression anastomosis clips in cholecystojejunostomy in pigs - a preliminary study
Autor: Holak, Piotr
Jalynski, Marek
Lekston, Zdzisław
Babinska, Izabella
Adamiak, Zbigniew
Słowa kluczowe: CAC; pigs; cholecystoenterostomy; NiTi; Biliary tract surgery
Data wydania: 2015
Źródło: Acta Veterinaria Brno, Vol. 84, iss. 4 (2015), s. 403-406
Abstrakt: This paper reports on the use of compression anastomosis clips (CAC) in cholecystoenterostomy in an animal model. Cholecystojejunostomy was performed in 6 pigs using implants made of nickel-titanium alloy in the form of elliptical springs with two-way shape memory. The applied procedure led to the achievement of tight anastomosis with a minimal number of complications and positive results of histopathological evaluations of the anastomotic site. The results of the study indicate that shape memory NiTi clips are a promising surgical tool for cholecystoenterostomy in cats and dogs.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/189
DOI: 10.2754/avb201584040403
ISSN: 0001-7213
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WINOM)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Holak_The_use_of_shape_memory_compression_anastomosis_clips_in_cholecystojejunostomy_in_pigs.pdf2,92 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons