Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1890
Tytuł: Dwudziestowieczne prezentacje opery ludowej "Sałasznicy"
Autor: Miśka, Hubert
Słowa kluczowe: Jan Sztwiertnia; opera
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: H. Miśka (red.), "Jan Sztwiertnia (1911-1940) : człowiek i dzieło w setną rocznicę urodzin" (S. 81-85). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Jedyny utwór sceniczny Jana Sztwiertni – Sałasznicy – młodzieńczy i może mniej wartościowy pod względem artystycznym niż kompozycje późniejsze, można dziś określać mianem symbolu, synonimu twórczości. Wartość Sałaszników mierzyć należy ich znaczeniem dla regionalnej kultury muzycznej i trudem zmierzenia się Sztwiertni z formą, w której sięga on po wątki kulturowe macierzystego regionu zawarte w folklorze pieśniowym i tanecznym. Analiza materiałów archiwalnych dotyczących życia i twórczości kompozytora, jak również nasza wiedza o tym, że często studiował partytury operowe, pozwalają wnioskować, iż formy muzyczno‑teatralne znajdowały się w kręgu zainteresowań Sztwiertni.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1890
ISBN: 9788322621240
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Miska_Dwudziestowieczne_prezentacje_opery_ludowe_Salasznicy.pdf355,78 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons