Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18999
Title: Administracja świadcząca - recenzja
Authors: Lityński, Adam
Keywords: Administracja świadcząca; recenzja
Issue Date: 2008
Citation: "Miscellanea Historico-Iuridica" T. 6 (2008), s. 204-205
Abstract: Recenzja książki : Jerzy Ochmański, Administracja świadcząca. Kształtowanie się idei organizatorskiej funkcji państwa w Polsce Ludowej (1944-1989), Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006, 268 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18999
ISSN: 1732-9132
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Litynski_Administracja_swiadczaca.pdf637,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons