Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19003
Title: Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej - recenzja
Authors: Lityński, Adam
Keywords: Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej; recenzja
Issue Date: 2008
Citation: "Miscellanea Historico-Iuridica" T. 6 (2008), s. 187-190
Abstract: Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej. Historia i współczesność. Księga jubileuszowa 90-lecia Sądu Najwyższego 1917-2007. Wydawca: Sąd Najwyższy i Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” Toruń [2007], 440 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19003
ISSN: 1732-9132
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Litynski_Sad_Najwyzszy_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf732,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons