Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1901
Tytuł: Szeptem albo wcale : o wyznawaniu miłości
Autor: Kita, Małgorzata
Słowa kluczowe: Miłość; Lingwistyka; Językoznawstwo; Analiza dyskursu
Data wydania: 2007
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author searches for constant elements in expressing love in basic genre of love discourse. These constant elements are words like I love you which have to be uttered to express love to someone else. The author assumes the interactionist perspective in relation to the report-like concept of love which is a starting point for considerations in the research on verbal communication appearing in love discourse an d connects it with linguistic genology. Both interactionist perspective an d linguistic genology introduc e cultural context to their interests. (...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1901
ISBN: 978-83-226-1609-3
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kita_Szeptem_albo_wcale.pdf8,9 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons