Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1912
Tytuł: Budowanie polskiej tożsamości narodowej poprzez muzykę : analiza kreowanej w prasie śląskiej recepcji „Halki" Stanisława Moniuszki w inscenizacjach Opery Śląskiej w Bytomiu w latach 1945-2005
Autor: Drzazga-Lech, Maja
Słowa kluczowe: Upper Silesia as an intersubjective cultural space; Polish cultural identity; reception; symbol of Polishness
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, T. 4 (2013), s. 94-113
Abstrakt: The paper analyses the process of reception of the Polish national opera Halka, which was written by Stanisław Moniuszko during the times when Polish statehood did not exist. The author attempts to present how the socio-political and cultural context of reception can transform its national/social content. The musical piece in question has been also added new meanings, important for Silesian ethnic group that inhabited the region of the Silesian Opera’s cultural impact. Reviews, papers, as well as brief newspaper mentions, were the main object of the analysis. The specificity of the material under the analysis necessitated the usage of the QDA Miner software.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1912
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Drzazga_Lech_Budowanie_polskiej_tozsamosci_narodowej_poprzez_muzyke.pdf820,26 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons