Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19137
Title: Wprowadzenie
Authors: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Różańska, Aniela
Keywords: wprowadzenie do tomu; edukacja międzykulturowa
Issue Date: 2020
Citation: "Edukacja Międzykulturowa" Nr 13 (2020), s. 11-17
Abstract: "dekad wpisują się w polski dyskurs społeczny nad zagadnieniami wielokulturowości, poczucia tożsamości (narodowej, obywatelskiej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej) czy relacji między ludźmi różnych narodowości i kultur. Współczesne społeczeństwa poszukują bowiem rozwiązań wielu problemów, które pojawiają się m.in. w związku z gwałtownym rozwojem cywilizacji industrialno-informacyjnej. Charakter i rozmiary tego zjawiska ukazuje wielu badaczy, którzy zwracają uwagę na tzw. paradoksalne uspołecznienie (Sztompka, 2012) – ludzie są zmuszeni do kształtowania własnego życia, nie kontrolując jego uwarunkowań. Wiąże się to z rozpadem społeczeństwa na wiele obszarów działania, które nie wykazują żadnej jedności. Brak poruszania się w jakimś jednolitym obszarze życia zmusza nas z kolei do tego, co określane jest jako biograficzna koordynacja zróżnicowanych logik zachowania (tamże). Co więcej, tradycja i wychowanie rodzinne są zastępowane przez instytucje, media oraz indywidualne wybory." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19137
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka-Mazur_Wprowadzenie_2020.pdf536,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons