Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19151
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLityński, Adam-
dc.date.accessioned2021-02-19T10:41:05Z-
dc.date.available2021-02-19T10:41:05Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, T. 9, cz. 2 (2006), s. 453-460pl_PL
dc.identifier.issn2450-6095-
dc.identifier.issn1733-0335-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/19151-
dc.description.abstractPrzytoczone orzeczenie Izby Karnej Sądu Najwyższego z 19 VI 2001 r. (WKN 13/01) uznać trzeba za nad wyraz ważny przejaw kilku zasad prawnych. Po pierwsze: nielegalność instytucji oraz jej kompetencji przy tworzeniu prawa ulega konwalidacji, jeśli formy ustrojowe ulegają utrwaleniu i tym samym cech trwałości nabiera system prawa, w ramach którego dany akt został stworzony. Po wtóre: nader ważne jest także zachowanie bliżej niesprecyzowanych, cywilizowanych form stanowienia aktu prawnego danej rangi19. Dlatego nie odmawia się miana i mocy prawa, także dziś nadal obowiązującego, aktom wydanym przez KRN i PKWN. Po trzecie: ważna wydaje się być umowna (i fałszywa) data 22 VII 1944 r. - jako początek systemu prawnego Polski Ludowej. Natomiast czynności sprzed tej daty wydają się nie być objęte uznaniem ich za prawo[...]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectIzba Karna Sądu Najwyższegopl_PL
dc.subjectIzba Wojskowa Sądu Najwyższegoapl_PL
dc.subjectwojskowe prawo karnepl_PL
dc.subjectprawa w PRLpl_PL
dc.titleZ problematyki legalności aktów prawnych Polski Ludowej w związku z orzeczeniem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z 19 czerwca 2001 r.pl_PL
dc.title.alternativeAus der Problematik der Legalität der gesetzlichen Akten in der Volksrepublik Polenpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiegopl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Litynski_Z_problematyki_legalnosci_aktow_prawnych.pdf489,76 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons