Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1928
Tytuł: Księgozbiór Gustawa Morcinka zachowany w skoczowskim muzeum
Autor: Langer, Hanna
Słowa kluczowe: Gustaw Morcinek; zbiory muzealne; księgozbiór
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Heska-Kwaśniewicz, J. Lyszczyna (red.), "Gustaw Morcinek : w 120-lecie urodzin" (S. 148-163). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Książki odegrały istotną rolę w życiu Gustawa Morcinka, o czym pisarz często wspominał w czasie spotkań autorskich. Wątek książki przewijał się też w powieściach, artykułach i felietonach oraz w korespondencji. Prześledzenie rozwoju zainteresowań czytelniczych, lektur pisarza stało się przedmiotem kilku opracowań, pozwalających – jak stwierdziła Urszula Gumuła – „lepiej poznać osobowość pisarza i jego warsztat twórczy, wyjaśnić pewne aspekty związane z procesem tworzenia, ukazać mozolną pracę przy kolejnych redakcjach książek, pochodzenie niektórych pomysłów fabularnych oraz odpowiedzieć, w jaki sposób dzieła wymienianych przez Morcinka prozaików i poetów odbiły się w jego twórczości”. Pisał zatem Morcinek m.in. o kancjonałach, bibliach z XVI wieku, które w połowie XX wieku nadal gromadzono w domach na Śląsku Cieszyńskim, o Janie Wantule – cieszyńskim bibliofilu; motyw książki i biblioteki pojawił się też w Czarnej Julce i Wyrąbanym chodniku. Dopełnieniem charakterystyki czytelniczych zainteresowań Morcinka oraz wątku książki w twórczości pisarza jest charakterystyka jego biblioteki domowej. Jej fragment, zgromadzony w Muzeum im. Gustawa Morcinka, należy do księgozbiorów historycznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1928
ISBN: 9788322621059
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Langer_Ksiegozbior_Gustawa_Morcinka.pdf324,78 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons