Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1929
Tytuł: Dedykacje Gustawa Morcinka w księgozbiorze Ludwika Brożka
Autor: Gwadera, Małgorzata
Słowa kluczowe: Gustaw Morcinek; Ludwik Brożek; zbiory muzealne
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Heska-Kwaśniewicz, J. Lyszczyna (red.), "Gustaw Morcinek : w 120-lecie urodzin" (S. 164-178). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Sylwetka Ludwika Brożka – bibliografa, bibliologa i bibliofila, historyka literatury i kultury, także publicysty – wpisała się trwale w krajobraz kulturowy Śląska Cieszyńskiego. Szeroki krąg jego zainteresowań zaowocował nawiązaniem kontaktów z wybitnymi przedstawicielami świata literatury, sztuki i nauki przedwojennej oraz powojennej Polski1. Do ważnych postaci w życiu „śląskiego Estreichera” należał Gustaw Morcinek. Prócz listów, wspomnień, prac o charakterze biograficznym i bibliograficznym, do najcenniejszych źródeł wiedzy w tym zakresie należą dedykacje, „trwające przez wieki w swej czystej, autentycznej postaci jako żywy głos poety do przyjaciela, osobiste wyznanie człowieka przemawiającego wprost do drugiej osoby.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1929
ISBN: 9788322621059
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gwadera_Dedykacje_Gustawa_Morcinka_w_ksiegozbiorze_Ludwika_Brozka.pdf318,99 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons