Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1929
Title: Dedykacje Gustawa Morcinka w księgozbiorze Ludwika Brożka
Authors: Gwadera, Małgorzata
Keywords: Gustaw Morcinek; Ludwik Brożek; zbiory muzealne
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, J. Lyszczyna (red.), "Gustaw Morcinek : w 120-lecie urodzin" (S. 164-178). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Sylwetka Ludwika Brożka – bibliografa, bibliologa i bibliofila, historyka literatury i kultury, także publicysty – wpisała się trwale w krajobraz kulturowy Śląska Cieszyńskiego. Szeroki krąg jego zainteresowań zaowocował nawiązaniem kontaktów z wybitnymi przedstawicielami świata literatury, sztuki i nauki przedwojennej oraz powojennej Polski1. Do ważnych postaci w życiu „śląskiego Estreichera” należał Gustaw Morcinek. Prócz listów, wspomnień, prac o charakterze biograficznym i bibliograficznym, do najcenniejszych źródeł wiedzy w tym zakresie należą dedykacje, „trwające przez wieki w swej czystej, autentycznej postaci jako żywy głos poety do przyjaciela, osobiste wyznanie człowieka przemawiającego wprost do drugiej osoby.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1929
ISBN: 9788322621059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwadera_Dedykacje_Gustawa_Morcinka_w_ksiegozbiorze_Ludwika_Brozka.pdf318,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons