Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19293
Title: Pomiędzy Gliwicami a Gleiwitz : przestrzeń kulturowa miasta w pisarstwie Horsta Bienka
Authors: Copik, Ilona
Keywords: Horst Bienek; Gleiwitz; Gliwice; miejsce; przestrzeń; mit
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Śląsk
Abstract: Książka poświęcona jest przestrzeni kulturowej Gliwic i problemowi kulturowej transformacji Gliwice – Gleiwitz uwidocznionej w twórczości gliwickiego pisarza i poety Horsta Bienka. Refleksja badawcza dotyczy kreacji przestrzeni, wyobraźni przestrzennej, koncepcji więzi z terytorium, tożsamości miejsca i jednostki. Sposób ujęcia tematu charakteryzuje perspektywa ponowoczesna, wedle której zapis doświadczeń emigracyjnych pisarza odzwierciedla stan świadomości człowieka współczesnego skazanego na utratę miejsca antropologicznego – punktu odniesienia spójnej, mocnej tożsamości. Pisarstwo Bienka jawi się jako przyczynek dialogu międzykulturowego na Śląsku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19293
ISBN: 978-83-7164-797-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Copik_Pomiedzy_Gliwicami_a_Gleiwitz_Przestrzen_kulturowa_miasta_w_pisarstwie_Horsta_Bienka.pdf2,34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons