Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19307
Title: Culture defence a polskie prawo karne
Authors: Sitarz, Olga
Keywords: Polskie prawo karne; zasada terytorialności; mniejszości narodowe i etniczne; Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych
Issue Date: 2008
Citation: Archiwum Kryminologii, T. 29/30 (2008), s. 643-652
Abstract: Czy odmowa używania kasku ochronnego na budowie lub podczas kierowania motocyklem z powodu noszenia turbanu powinna być czynem zabronionym? Jak ocenić zachowanie mężczyzny, który – zgodnie z własną (romską) tradycją – pojmuje za żonę 14-letnią dziewczynkę, a ona, jeszcze przed ukończeniem 15. roku życia, rodzi dziecko? Jak ocenić zachowanie polskiego imigranta, który będąc w USA, bierze na kolana swoją pięcioletnią córkę, co stanowić może według amerykańskiego prawa objaw molestowania seksualnego dziecka? Czym jest brak zgody na transfuzję krwi u ciężko chorego dziecka Świadka Jehowy? Czy obywatel Arabii Saudyjskiej, który przyjeżdża do Polski z dwiema żonami, powinien odpowiadać za bigamię? Czy i jaką karę wymierzyć matce, zdradzonej przez męża, która zabiła własne dzieci i usiłowała popełnić samobójstwo? Czy słuszny byłby wyrok skazujący katolickiego księdza za odmowę składania zeznań co do zdarzeń, o których dowiedział się w trakcie spowiedzi? I wreszcie ostatni, najbardziej znany kazus: emigrant z Laosu porwał i zgwałcił, mimo oporu, dziewczynę pochodzącą z tego samego plemienia, zawierając w ten sposób – według własnego mniemania – małżeństwo. Czy i za co go ukarać? (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19307
DOI: 10.7420/AK2007-2008AX
ISSN: 0066-6890
2719-4280
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sitarz_Culture_defence_a_polskie.pdf835,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons