Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19309
Title: Bułgarskie frazeologizmy emocjonalne z głównym komponentem serce
Authors: Mleczko, Joanna
Keywords: bułgarskie frazeologizmy; frazeologizmy; język bułgarski
Issue Date: 2013
Citation: Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, 2013, nr 2, s. 63-71
Abstract: Tak wiec poświadczone w słowniku A. Nanowej frazeologizmy emocjonalne z głównym komponentem serce to w większości związki warunkowane biologicznie, rejestrujące towarzyszące przeżywanym uczuciom – w tym wypadku głównie negatywnym, niepożądanym – zmiany fizjologiczne. Niewiele z nich natomiast ma motywację kulturową (przede wszystkich frazeologizmy reprezentujące uczucia z GR. CIEKAWOŚCI). Całość materiału potwierdza funkcjonowanie w świadomości użytkowników języka bułgarskiego metafory serca jako pojemnika na uczucia. W większości badanych frazeologizmów, uczucia, które one wyrażają konceptualizowane są w wymiarze bólu bądź ruchu (albo kombinacji kilku wymiarów, w których ból i/lub ruch stanowią jeden z elementów)[..]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19309
ISSN: 2449-8297
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mleczko_Bulgarskie_frazeologizmy.pdf662,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons