Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19311
Title: Czynny żal jako instrument polityki kryminalnej i karnej
Authors: Sitarz, Olga
Keywords: prawo karne; czynny żal; odpowiedzialność karna; polityka kryminalna; polityka karna
Issue Date: 2009
Citation: Archiwum Kryminologii, T. 31 (2009), s. 159-172
Abstract: Przedmiotem analizy jest instytucja określana w prawie karnym jako czynny żal oraz inne podobne regulacje prawa karnego, które przez naukowców bywają czynnym żalem w szerokim znaczeniu lub quasi-czynnym żalem. Interesuje mnie zatem zachowanie sprawcy po popełnieniu przestępstwa jako okoliczność mająca wpływ na byt i zakres jego odpowiedzialności karnej w kontekście polityki kryminalnej i karnej (własna modyfikacja odpowiedzialności karnej) (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19311
ISSN: 0066-6890
2719-4280
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sitarz_Czynny_zal_jako_instrument.pdf757,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons