Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19319
Title: Ordynacja saska dla Woyska Posiłkowego w Polsce z roku 1715
Authors: Organiściak, Wojciech
Keywords: Rzeczypospolita; Wojsko Polskie; prawo wojskowe
Issue Date: 2017
Citation: "Z Dziejów Prawa", T. 10, 2017, s. 255- 268
Abstract: Celem artykułu jest wprowadzenie do opublikowanego poniżej tekstu pt. ORDYNACYA Iako się Nayiaśnieyszego Krola I.M. Polskiego, Elektora Saskiego Woyska Posiłkowe pod ten czas się w Polszcze znayduiące zachować maią wydanego przez podpisanego pod tym aktem Jakuba Henryka Fleminga Generał Feldmarszałka Wojsk Augusta II i Koniuszego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a datowanego na sierpień 1715 r. Ordynacja… została wydana dla żołnierzy, podoficerów i oficerów wojsk saskich, które wkroczyły do Rzeczypospolitej w 1715 r. celem wsparcia działań Augusta Mocnego zmierzającego do odzyskania pełnej władzy w państwie polsko‑litewskim i, jak się zdaje, była jednym z nielicznych tego typu aktów prawa wojskowego wydanych dla obcych oddziałów wkraczających na tereny państwa polsko‑litewskiego [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19319
ISSN: 1898-6986
2353-9879
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organisciak_Ordynacja_saska.pdf801,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons