Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19320
Title: ORDYNACYA lako się Nayiaśnieyszego Krola I.M. Polskiego, Elektora Saskiego Woyska Posiłkowe pod ten czas się w Polszcze znayduiące zachować maią
Authors: Organiściak, Wojciech
Keywords: Rzeczypospolita; Wojsko Polskie; prawo wojskowe; teksty źródłowe
Issue Date: 2017
Citation: "Z Dziejów Prawa", T. 10, 2017, s. 269-274
Abstract: 1 mo. Primario et ? omnia, potrzeba wszystkim Woyskowym serio zlecić, pod ostrą Animadwersyą y nieomylną, aby wszędzie bez Exceptyi ostrą dyscyplinę y dobry Rząd zachować, wszystkie Excessy, Exorbitancye zaniechać, a miasto tych, aby kointelligencya y harmonia cum stativa praebentibus zachowana była. Jeżeli też pod czas Excess iaki kędy się przydał, tedy go Kommendant Regimentu nie odwłocznie powinien uspokoić, y ukrzywdzoney stronie satisfakcyą uczynić. Secus contraveniens temu, nie tylko restitutione damni, ale nad to ieszcze, na ciele y życiu pro arbitria ma bydź skarany [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19320
ISSN: 1898-6986
2353-9879
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organisciak_ORDYNACYA_lako_sie.pdf749,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons