Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19323
Title: O niektórych ogólnych problemach kryminologii i znaczeniu paradygmatu humanistycznego
Authors: Chełmicki-Tyszkiewicz, Leon
Keywords: kryminologia; paradygmat humanistyczny
Issue Date: 2009
Citation: Archiwum Kryminologii, T. 31 (2009), s. 61-72
Abstract: Trzeba zacząć od stwierdzenia, że kryminologia jest nauką autonomiczną i to w dwojakim sensie. Po pierwsze, będąc nauką multidyscyplinarną nie jest zlepkiem różnych dyscyplin zajmujących się człowiekiem. Pod tym względem ma ona charakter wyjątkowy i osobliwy, bowiem całościowo i syntetycznie ujmuje człowieka i jego zachowanie. Człowiek jako istota o bardzo złożonej naturze bio-psycho-społecznej, stanowiącej jednak pewną jedność, musi być widziany całościowo i „szatkowanie” tej jedności między różnych specjalistów bez jakiejś syntezy nie może być uznane za badawczo satysfakcjonujące. Oczywiście – jak dobrze wiadomo – osiągnięcie potrzebnej tu syntezy jest bardzo trudne (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19323
ISSN: 0066-6890
2719-4280
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tyszkiewicz_O_niektorych_ogolnych_problemach.pdf718,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons