Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1933
Tytuł: O gatunkach niemających nazwy : komunikat
Autor: Wilkoń, Aleksander
Słowa kluczowe: typologia gatunków
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4, Gatunek a komunikacja społeczna" (S. 19-22). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article treats about literary genres having no name, though, constituting a different genological structure. The very phenomenon is wide in scope but first of all refers to the 20th century literary works. It is often the case that one name is used to stand for already different genres that experienced a substantial revolution, as in the case of the Spanish and Provence alba. Many new forms are called an antidrama, antinovel, antilyrics, that is a type of a denied genre. In conclusion, the author postulates a need to prepare a big genological dictionary.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1933
ISBN: 9788322619928
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wilkon_O_gatunkach_niemajacych_nazwy.pdf304,75 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons