Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1936
Tytuł: Poznawczy aspekt gatunku - o ślepcu, niedowidzącym i jednookim (na przykładzie epigramatu i gatunków pokrewnych)
Autor: Przyklenk, Joanna
Słowa kluczowe: Gatunki literackie; aspekt poznawczy; epigramat
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4, Gatunek a komunikacja społeczna" (S. 477-492). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The aim of the article is to present the 17th-century conceptualizations of man having problems with the sight, that is a blind, hard of hearing and one-eyed man in an epigram and similar genres. An overview of literary presentations of people who lost the ability to see (well) in a literal and metaphorical sense introduced on the basis of textual realizations of a widely understood epigram, helped to find out how blindness was understood and which features were ascribed to people deprived of the ability to see. The analyses showed that apart from the feature of not understanding one’s own position and old age, hard of hearing people are given the attribute of inventiveness, the love is identified with blindness and biblical orders of plucking out one’s eyes are presented comically, which is typical of a genre standard. However, a special attention is paid to the character of a one-eyed man, once presented as a trustworthy servant, and some other time as a social curiosity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1936
ISBN: 9788322619928
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Przyklenk_Poznawczy_aspekt_gatunku.pdf338,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons