Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1941
Tytuł: Reportaż - współistnienie kodów: werbalnego i ikonicznego (na materiale tekstów w "National Geographic Polska")
Autor: Ostaszewska, Danuta
Słowa kluczowe: reportaż; kod werbalny; kod ikoniczny; National Geographic Polska
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4, Gatunek a komunikacja społeczna" (S. 285-296). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Documentaries appear in each issue of National Geographic Polska. They have their own fixed column and have been grouped after a series of interviews for many years. Each magazine contains a couple of documentaries, whereas the first of them, or more specifically, the picture of its title page (most often fragmented) appear on the cover each month. The position on the cover differentiates the documentary from other types of National Geographic Polska magazines. The article is devoted to the correlation of an iconic and verbal message. The observation, as a form of a reconnaissance covers the coexistence of these codes in the frame position of a documentary text.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1941
ISBN: 9788322619928
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ostaszewska_Reportaz_wspolistnienie_kodow.pdf373,09 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons