Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19412
Title: Z teorii i praktyki edukacji plastycznej na poziomie kształcenia wczesnoszkolnego, czyli o działaniach edukacyjnych oraz udziale technik i mediów plastycznych w stymulowaniu dziecięcej kreatywności i wyobraźni plastycznej : wymiar poznawczy
Authors: Mazepa-Domagała, Beata
Keywords: early school education; art education; changes in speech therapy; scientific activity
Issue Date: 2019
Citation: Chowanna, 2019, t. Jubileuszowy, s. 159-186
Abstract: The present text is an effect of considerations devoted to art educa-tion of an early-school child focused on stimulating children’s creativity and artistic imagination. The first part of the article presents considerations re-garding the issue of artistic imagination and creativity. The second part dis-cusses the concept of designing artistic activities at the level of early school education as a stimulator of imagination and child creativity. The third part of the article is an attempt to present the possibilities of using the techniques of contemporary art as a platform for pedagogical activities.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19412
DOI: 10.31261/CHOWANNA.2019.S.09
ISSN: 2353-9682
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mazepa_Domagala_Z_teorii_i_praktyki_edukacji.pdf706,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons