Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1944
Tytuł: Zaczarowana, inspirująca, pouczająca... : jaka jest bajka terapeutyczna?
Autor: Ficek, Ewa
Słowa kluczowe: bajka terapeutyczna
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4, Gatunek a komunikacja społeczna" (S. 159-168). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The aim of the article is an initial characteristic of the therapeutic fairy-tale — a relatively new and incredibly expansive narrative structure these days — used in the field of bibliotherapy and fulfilling strictly defined tasks (reducing anxiety, supporting and suggesting ways of behaviour, etc.). The therapeutic fairy-tale is, according to the author, the form of speech created through refreshment and also a partial questioning of the features of a fable and a classic fairy-tale (perhaps under the influence of foreign models). The analyses of the material collected allow for assuming that identification of particular textual manifestations of the genre, searching for its justifications in terms of an expertise discourse will be possible thanks to recognition of primary communication applications of the whole, the sender and what is worth underlining, the receiver of the message — a patient, a client, a real therapy moderator who can influence its final shape and course.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1944
ISBN: 9788322619928
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ficek_Zaczarowana_inspirujaca_pouczajaca.pdf351,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons