Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1948
Tytuł: Rudymenty gatunków
Autor: Skudrzyk, Aldona
Słowa kluczowe: Rudymenty; komunikacja; gatunki literackie
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4, Gatunek a komunikacja społeczna" (S. 67-74). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The text points to the direct connection of changes in culture, technology (the development of iconosphere at the expense of logosphere) with the development of the communicative competence of young generation. On the basis of school texts, the author shows the new principles of text construction which take into account receiver’s interactivity as somehow built into a written text, and a synesthetic holistic reference to the whole situation the text treats about.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1948
ISBN: 9788322619928
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Skudrzyk_Rudymenty_gatunkow.pdf337,49 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons