Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19510
Title: Wstęp
Authors: Copik, Ilona
Kita, Barbara
Keywords: tabu; tabu w kinie; tabu w literaturze
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: I. Copik, B. Kita (red.), "Kultury obrazu - tabu - edukacja" (S. 7-8). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Czy we współczesnych, niezależnych i wyzwolonych kulturach obrazu istnieje jeszcze jakieś tabu? W jakich sytuacjach kultura podtrzymuje, kiedy zaś zawiesza społeczne zakazy? Jak kulturowe tabu uzewnętrznia się w medialnych i społecznych dyskursach? Te i podobne pytania stanowią punkt wyjścia tekstów zgromadzonych w prezentowanym tomie. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19510
ISBN: 9788322633250
ISSN: 9788322633267
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Copik_Wstep.pdf322,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons