Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1954
Tytuł: Swój czy obcy? Granice wspólnoty w “Powieściach kozackich” Michała Czajkowskiego
Autor: Więzik, Małgorzata
Słowa kluczowe: "Powieści kozackie"; Michał Czajkowski
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, M. Kalarus, O. Kalarus (red.), "Granice romantyzmu : romantyzm bez granic?" (S. 34-42). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Already in his literary debut (Cossack Novels published in 1837), Michał Czajkowski presented his political views corresponding with the artistic activity of “The Ukrainian School of Polish Romanticism”. In his work, the writer not only wanted to present the colourful world of Zaporoże, but also to make the readers acquainted with the fraternal relations between Polish and Ukrainian nations. The vision he provided, however, required certain idealisation. Despite much effort, Czajkowski did not manage to evade establishing the „Us-Strangers” opposition, which sometimes emerges in unexpected configurations, yet, it is always suffused with stereotypes connected with the representation of The Other.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1954
ISBN: 9788380123021
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wiezik_Swoj_czy_obcy.pdf345,15 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons