Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19543
Title: Prawo do praktyk religijnych osób osadzonych w areszcie śledczym i odbywających karę pozbawienia wolności w teorii i praktyce penitencjarnej
Authors: Sitarz, Olga
Jaworska-Wieloch, Anna
Keywords: resocjalizacja; środki oddziaływania penitencjarnego; praktyki religijne; religia jest w więzieniu
Issue Date: 2017
Citation: Archiwum Kryminologii, T. 39 (2017), s. 117-148
Abstract: Jan D. Pol zadał pytanie, czy religia jest w więzieniu koniecznie potrzebna. W odpowiedzi sam przyznał, że w naturalny sposób wpisuje się ona w system rozwiązań prawnych i praktykę działań resocjalizacyjnych1, chociaż – od razu trzeba odnotować – kkw nie wymienia jej wpływu wśród środków oddziaływania penitencjarnego[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19543
DOI: 10.7420/AK2017D
ISSN: 0066-6890
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sitarz_Prawo_do_praktyk_religijnych.pdf514,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons