Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19544
Title: Wiktymologiczny obraz handlu ludźmi i niewolnictwa na tle prawa międzynarodowego i polskiego prawa karnego
Authors: Sitarz, Olga
Sołtysiak-Blachnik, Anna
Keywords: handel ludźmi; niewolnictwo; prawo karne; wiktymologia
Issue Date: 2005
Citation: Archiwum Kryminologii, T. 28 (2005/2006), s. 367-374
Abstract: W myśl klasyfikacji przedstawionej przez E.A. Fataha, ofiary handlu ludźmi będą przede wszystkim victims participating (ofiarami uczestniczącymi). Jest to zresztą kategoria, która w wiktymologii odegrała szczególną rolę. Uczestnictwo ofiary w przestępstwie handlu ludźmi, ze względu na (niejednokrotnie) wyrażenie przez nią zgody, ma specyficzny charakter. Trafniejsza zatem wydaje się typologia S. Schafera, zgodnie z którą ofiary handlu ludźmi należałoby zaliczyć do ofiar słabych społecznie. Być może faktycznie zwykle nie są uważane za pełnoprawnych członków społeczeństwa i z tego powodu odpowiedzialność za ich wiktymizację powinna być dzielona między przestępcę i społeczeństwo/państwo, które sankcjonuje uprzedzenia wobec nich[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19544
ISSN: 0066-6890
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sitarz_Wiktymologiczny_obraz_handlu_ludzmi.pdf456,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons