Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1959
Tytuł: List motywacyjny w perspektywie procesu rekrutacyjnego : autopromocja w przestrzeni "human resources"
Autor: Kalisz, Aleksandra
Tyc, Ewelina
Słowa kluczowe: List motywacyjny; proces rekrutacyjny; Autopromocja; human resources
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: I. Loewe, E. Tyc, A. Kalisz (red.), "Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1" (S. 55-63). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: This article is an attempt to determine the changes, developments over the decades in the recruitment system, and hence in how to create a cover letter. Analysis of this genre will determine how a contemporary cover letter differs from the prior decade. It will also verify ways to recruit future employees, as well as what role it plays in this space self-promotion.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1959
ISBN: 9788380124141
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kalisz_List_motywacyjny_w_perspektywie_procesu_rekrutacyjnego.pdf885,69 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons